ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΞΥΛΟΥ


Η συντήρηση των συσκευών καύσης ξύλου είναι απαραίτητο να γίνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και σε κάθε περίπτωση να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα της καύσιμης ύλης που επιλέγεται ώστε να αποτρέπεται η επιπλέον επιβάρυνση της συσκευής στη διάρκεια της χρονιάς και να ισχύει η εγγύησή τους. Η ταυτόχρονη χρήση μπρικέτας μαζί με το ξύλο ενδείκνυται και μπορεί να εκτοξεύσει την απόδοση της συσκευής σας μειώνοντας εν τω μεταξύ σημαντικά τις αποθέσεις στα τοιχώματά της και την καμινάδα.

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία της συντήρησης περιλαμβάνει τα παρακάτω:

i) Αποσυναρμολόγηση της συσκευής ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στη διαδρομή των καυσαερίων και γενικά σε σημεία όπου είναι απαραίτητος ο καθαρισμός -μοτέρ διανομής ζεστού αέρα, εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες κτλ-.

ii) Καθαρισμός της καμινάδας σε όλο της το μήκος με ταυτόχρονη αντικατάσταση των φλαντζών σιλικόνης στην περίπτωση που αυτές έχουν αχρηστευθεί.

iii) Συναρμολόγηση της συσκευής.

iv) Επίδοση στον πελάτη σχετικού εγγράφου συντήρησης με πλήρη περιγραφή των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν καθώς και αυτών που ενδεχομένως εκκρεμούν.

credit card Eurobank
© myenergyhome    κατασκευή eshop Softways