ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ(ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ).

Η συντήρηση των συσκευών καύσης φυσικού αερίου είναι απαραίτητο να γίνεται μία φορά το χρόνο, ώστε να εξασφαλίζεται η άψογη λειτουργία τους και να ισχύει η εγγύησή τους. Εδώ σημειώνεται ότι, η κακή χρήση του μηχανήματος, ή η παρέμβαση από το χρήστη που δεν επιτρέπονται , ακυρώνουν αυτομάτως την εγγύηση του προιόντος. Αυτό σημαίνει την διατήρηση της συσκευής σε κατάσταση τέτοια, ώστε να καταναλώνει το ελάχιστο δυνατό καύσιμο για την θέρμανση του σπιτιού μας.

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία της συντήρησης, η οποία προτείνεται να γίνεται είτε από τον εγκαταστάτη είτε από εξουσιοδοτημένο υδραυλικό και τεχνικό αερίων καυσίμων, περιλαμβάνει τα παρακάτω:

i) Αποσυναρμολόγηση της συσκευής ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στη διαδρομή των καυσαερίων και γενικά σε σημεία όπου είναι απαραίτητος ο καθαρισμός -μοτέρ διανομής ζεστού αέρα, εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες κτλ-.

ii) Καθαρισμός θαλάμου καύσης και διαδρομών καυσαερίων με κατάλληλα εξαρτήματα και απομάκρυνση κατάλοιπων με βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες απορρόφησης.

iii) Έλεγχος και καθαρισμός της καμινάδας σε όλο της το μήκος εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

iv) Συναρμολόγηση της συσκευής και έλεγχος της καλής της λειτουργίας των ηλεκτρονικών και μηχανικών τμημάτων του -μέτρηση ρεύματος ιονισμού, έλεγχος πιεζοστατών αερίου και αέρα, φλογοκεφαλής αερίου, έλεγχος πτώσης πίεσης θαλάμου καύσης, πίεσης κατάθλιψης καυστήρα, ορθής λειτουργίας ανιχνευτών και ηλεκτροβαλβίδων αερίου-.

v) Επίδοση στον πελάτη σχετικού εγγράφου συντήρησης με πλήρη περιγραφή των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν καθώς και αυτών που ενδεχομένως εκκρεμούν.

credit card Eurobank
© myenergyhome    κατασκευή eshop Softways